Znalecká laboratoř digitálního obrazu, videa a zařízení, výpočetní a telekomunikační techniky (Forensic Digital Imaging Laboratory)

Soudní znalec

Krajský soud v Brně

Soudní znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu v Brně JUDr. Milanem Bořkem dne 28.06.2016 (Spr 2902/2015) pro:

obor kriminalistika, odvětví kriminalistika, specializace zkoumání fotografií, fotografických přístrojů a videozáznamů.

Předseda Krajského soudu v Brně JUDr. Milan Bořek dne 11.9.2019 jmenováním, vedeném pod Spr 985/2019, rozšířil znalecké oprávnění o:

obor kybernetika,

odvětví výpočetní technika,

specializace zkoumání digitálního obrazu, videa a záznamových zařízení, výpočetní a telekomunikační techniky.